„Olen rahul, vähemalt üks valik elus on hästi läinud,” tõdeb ta. „Tahan tänada ka vanemaid, kes algul küll soovisid, et ma läheks gümnaasiumi, kuid kui olin oma otsuse Luuale minna teinud, toetasid mind igati.” 

Koolis meeldib Rasmusele kõige rohkem matemaatika, metsanduse poole pealt praktilised ained, kus saab metsa minna. Ta plaanib samas koolis õppida ka mõnd metsamasinat, et oleks rohkem võimalusi tööturul, ja siis minna edasi Eesti Maaülikooli.

Tänada tahab ta ka raeiõpetajaid, kes aitavad noori edasi nii õpingutes kui spordis. 

„Tutvusin raiespordiga juba esimesel kursusel ja hakkasime kaaslastega õhtuti raieklassis harjutamas käima,” räägib Rasmus. Peagi korraldasid nad juba ise esimese võistluse, kus osalesid ka professionaalsed raiesportlased. Rasmuse tulemus oli viie ala peale 1024 punkti. 

„Sain raieõpetajatelt ja kaasvõistlejatelt palju innustust ning sellest ajast peale olen jätkanud raielaagrites käimist ja harjutamist,” meenutab Rasmus. „Tähtsündmuseks loen meie kooli esindamist rahvusvahelistel EUROPEA noorte metsanduslikel kutsevõistlustel Norras.”

Sel võistlusel saavutasid Luua kooli raiesportalsed meeskondlikult 2. koha. Rasmus  jõudis üldarvestuses indivudaalselt 4. kohale. „Olen selle üle uhke, eriti kui poodiumikohast lahutas mind vaid 6 punkti,” kiidab Rasmus.

Kõige hingelähedasem ala raiespordis on talle saeketi vahetus. „Kui sellega alustasin, siis nägin kohe arengut,” ütleb ta. Rasmuse isiklik rekord võistlustel 12,66 sekundit, sellega tuli ala teine koht. Teine lemmik on täpsussaagimine. „Kõige raskem on kombineeritud järkamine, vahepeal trehvab, vahepeal mitte, aga alati paremuse poole,” lisab stipendiaat. 

Rasmus on ka Luua Metsanduskooli õpilasesinduse aktiivne liige ja alati valmis kooli tutvustama nii Eestis kui ka välismaal. „Õpilasesinduses töötame selle nimel, et õpilastel jätkuks motivatsiooni metsandust hästi õppida, sest tarku ja päris oskustega metsamehi on meil kindlasti vaja,” selgitab ta.

Stipendium innustab Rasmust raiespordiga edasi tegelema ja õpingutega veel edukamalt jätkata. Raha plaanib ta kasutada uue võsasae soetamiseks, et hooldada oma pere metsa, kuid hakata loodetavasti juba järgmisel suvel pakkuma ka teenust tema enda loodavas ettevõttes. Praegune visioon on pakkuda metsahooldusteenuseid võsa- ja saetööde näol. 

Seni on ta metsatöös koolipraktikumide kõrval kätt proovinud tuttava metsas alusmetsaraiel ning oma pere metsas. Seda on neli hektarit, kuid ka seal jagub erinevaid hooldustöid. „Enda metsa ei saa ju hooldamata jätta,” tõdeb Rasmus