1. Mis asi on otse kojusõit?

 • Otse Kojusõit on 100% tarkvaraline lahendus, robot ei vaja kojusõidu kalkuleerimiseks GPS ega GSM ühendusi. Arvesse võetakse veorataste pöördeid ja kiirendus- ning G-jõuandureid liikumis manöövrite korrigeermiseks.


2. Kuidas otse kojusõit toimib?

 • Esmasel seadistamisel kaardistab iMow niidupinna välise perimeetri, see juures on oluline, et selle tegevuse käigus ei esineks seisakuid. Vastasel korral tuleb kaardistamist alustada uuesti jaamast.
 • Niidupinnal asuvate eralduste ja takistuste kaardistamine toimub niitmise käigus. Iga kokkupuude eraldatud ala kaabliga või tehtud põrge objektiga kaardistatakse virtuaalsele kaardile 1m läbimõõduga objektina, mida välditakse koju sõidul. Kui antud kohapeal takistust viiel korral niitmise käigus ei tuvastata, siis see takistus kustutakse virtuaalselt kaardilt.
 • Otse kojusõidu toimimiseks peab iMow alustama tööd alati laadimisjaamast ning niitmisel ei tohi esineda seisakuid, näiteks kinni jäämisi, STOP nupu vajutamisi, tõstmisi jms. Ühesõnaga iMow jaoks on töö alustamise koht laadimisjaama asukoht ja kogu teekonna alguspunkt ning laadima minne või töö lõpetamisel naastakse alguspunkti.
 • Lisa niidupinnadadelt, mis on põhi niidupinnaga ühendatud läbikäikudega, liigub iMow otse kojusõidu korral läbi läbikäikude mööda kaablit ning pärast käigu lõppemist naaseb otse kojusõidu trajektoorile.

3. Otse kojusõit ei tööta kui...

 • välise perimeetri kaardistamine ei ole olnud täielik.
 • tööd ei alustata laadimisjaamast
 • töö käigus esineb seisakuid
 • välisel perimeetril, läbikäikudes või kaabliga eraldatud aladel esineb põrkeid

4. iMow sõidab jaama mööda kaablit kui...

 • iMow kojusõidu alguspunkti ja jaama vahele jääb tihedalt palju virtuaalseid takistusi (pilt palju takistusi)
 • Kojusõidul satub iMow kitsaskohtades (kahe kaabli vahe kuni 2m) või nurkade lõikamisel kolmel korral perimeetrile (pilt kitsaskohad ja kolm puudet)
 • Rataste läbilibisemisest ja arvutusvigade tõttu võib iMow laadimisjaama asukohaga eksida, sellisel juhul hakkab iMow jaama perimeetril sõites otsima, liikudes ühes suunas 10m, kui selle maa jooksul jaama ei tuvastata, keerab ringi ja liigub teises suunas 11m ja kui siis ka jaama ei tuvastata keerab ringi ja liigub 12m tagasi jne kuniks tuvastab jaama.

5. Kuna kõik aiad ei ole ühe suurused ja kujuga, siis otse kojusõit ei pruugi igas aias 100% effektiivsusega toimida. Antud tarkvara ei ole lõplik ning turult kogutud info põhjal uuendatakse ja täiustatakse seda jooksvalt.