STIHL

Garantii registreerimine ja aktiveerimine

Mis on muutunud võrreldes vanal kodulehel garantii registreerimisega ning miks?

Enam ei ole vaja sisestada kliendi elukoha andmeid. See lihtsustab garantii vormistamist ning säästab väärtusliku aega, mida saate rakendada lisamüükide tegemiseks.

Garantiid on võimalik vormistada ilma e-mailita, see tähendab, et enam ei pea sisestama väljamõeldud meiliaadresse või ettevõtte üldmeile.

Enam ei pea garantiid vormistades täitma "linnukestega" kliendi jaoks valikuid, ta saab seda teha aktiveerimise e-mailis ise.

Võimalik registreerida mitu toodet ühe garantiivormiga.

Kuidas registreerida ja aktiveerida garantii, kui kliendil on e-mail?

Garantii täitmine ja saatmine

Garantiid on võimalik registreerida kuni 30 päeva alates müügi teostamise hetkest. Edasimüüja kohustus on täita kõik vajalikud lahtrid ning veenduda andmete õigsuses. Vajutades "saada" annate garantiile omapoolse kinnituse.

Kliendile saadetakse e-mail

Edasimüüja kinnituse peale saadetakse lõpptarbijale garantii infokiri, mis sisaldab eksplutatsioonijuhiseid ja garantiitingimusi, samuti kuvatakse kõik edasimüüja poolt sisestatud andmed ja link, kus klient saab aktiveerida oma seadme garantii, liituda uudiskirjaga ja nõustuda SMS hoolduskutsetega.

Garantii aktiveerimine

Andmete kinnitamise link suunab lõpptarbija Farron Tehnika kodulehele, kus nõustudes garantiitingimustega aktiveeritakse seadme garantii. NB! Garantii hakkab kehtima alates sellest hetkest, kui klient oma andmed kinnitab ja tingimustega nõustub, mitte sellest hetkest kui edasimüüja garantii sisestab!

Kuidas registreerida ja aktiveerida garantii, kui kliendil ei ole e-maili?

Garantii täitmine ja saatmine

Garantiid on võimalik registreerida kuni 30 päeva alates müügi teostamise hetkest. Edasimüüja kohustus on täita kõik vajalikud lahtrid ning veenduda andmete õigsuses. Kui kliendil puudub meiliaadress siis tuleb panna linnuke "registreeri ilma emailita" valiku ette. Vajutades "saada" annate garantiile omapoolse kinnituse.

Peale edasimüüja omapoolset kinnitust on võimalik avada garantii tingimused ja garanti kinnitamise PDF dokument. 

Garantii registreerimine

Garantii kinnitamise PDF dokumendiga on edasimüüjal kaks valikut:

1) Printida garantii aktiveerimise linki sisaldav dokument välja ja anda kliendile, mille abil saab lõpptarbija, endale sobival hetkel (1 kuu jooksul peale ostu) garantii aktiveerida.

2) Edasimüüja pakub välja variandi, et kinnitatakse garantii lõpptarbija nõusolekul koheselt ära ehk edasimüüja avab pdf dokumendis oleva lingi ja teeb vastavalt lõpptarbija soovidele valikud.

Garantii aktiveerimine

Garantii kinnitamise dokumendis olev link suunab Farron Tehnika kodulehele, kus nõustudes garantiitingimustega aktiveeritakse seadme garantii. NB! Garantii hakkab kehtima alates sellest hetkest, kui klient oma andmed kinnitab ja tingimustega nõustub, mitte sellest hetkest kui edasimüüja garantii sisestab!

Mis juhtub, kui klient ei ole nõus garantiitingimustega või eksplutatsioonijuhenditega?

  • Kliendile tuletatakse vähemalt 3 korda meelde (korduva e-mailiga), et tuleks tutvuda ja nõustuda tingimustega, vastasel korral garantii EI OLE KEHTIV.
  • E-maili intervall 1x nädalas, kolme nädala vältel, kui 30 päeva jooksul peale seadme ostu pole klient garantiitingimustega nõustunud, siis antud seadmele garantiid registreerida EI SAA.
  • Kui klient ei ole garantiid kinnitanud ja tingimustega nõustunud, siis garantiiotsing näitab, et antud seade on küll Farroni registris, kuid klient ei ole nõustunud garantiitingimustega, seega kehtivat garantiid seadmele antud ei ole ja Farron käsitleb antud juhtumit, kui GARANTII PUUDUMIST

Kuidas toimida, kui kliendiandmed sisestati garantiivormile valesti?

Tuleb kirjutada probleemist keiro.jogisalu@farron.ee e-mailile ning tuua välja kõik andmed, mis läksid valesti ning mis tuleks ära muuta. Andmed muudetakse ära ning saadetakse kliendile uus garantii kinnitamise infokiri. Kui kliendil puudub e-mail tehakse soovitud korrektuurid ning edasimüüja teavitab sellest klienti.

Küsimuste või soovituste korral võtke julgelt ühendust.

Keiro Jõgisalu